CONSTRUCȚII ECOLOGICE                                                    (2)

CONCEPT, ABORDARE, PROIECTARE

În primul rând trebuie să îți propui și apoi să dezvolți o serie întreagă de acțiuni și proceduri pentru a rezulta o abordare “verde”. Lucrurile încep chiar de la alegerea amplasamentului, verificarea dotărilor și echipărilor edilitare, ulterior prin selecția și propunerea materialelor de construcție în proiect, apoi prin aplicarea procedurilor și respectarea standardele de proiectare, elaborarea setului de proceduri privind urmărirea achizițiilor de bunuri și servicii. Pregătirea pachetului de proceduri pentru executarea și urmărirea lucrărilor  și planificarea acestora este o etapă ce nu trebuie să lipsească. Iar la finalul lucrărilor va urma adunarea tuturor documentațiilor ( proiect, facturi, certificate de conformitate, procese de recepție, de punere în funcțiune) și adăugarea tuturor prescriptiile de utilizare, manualelor de operare și întreținere pentru a configura cartea tehnică a construcției, documentație obligatorie prin lege. Proiectul în sine trebuie să fie “verde”. Dezvoltarea lui, construirea trebuie să fie ”verde”. Proiectul și construirea acestuia trebuie să respecte normative, legi, politici locale sau regionale, tradiții, cutume. Operarea sau utilizarea construcției trebuie sa fie ”verde” în egală măsură.

ACTIVITĂȚILE DE REALIZARE A CONSTRUCȚIEI

Pachetul de proceduri, calificarea forței de muncă și tehnologiile utilizate pe durata existenței șantierului trebuie sa fie, toate, “ecologice”. Firmele angajate în sectorul construcțiilor trebuie să își adaptateze activitățile , să își educe angajații și să se angajeze să lucreze sub codurile ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 și altele. Firmele și specialiștii angajați in acestea trebuie să implementeze programe de tip “Manualul calitătii” și să îl pună în practică și în valoare. Sa ofere acoperire și valoare declarațiilor de conformitate cu standardele și cu obiectivele privind calitatea vietii. Toate activitățile din șantier trenuie să fie cât mai curate, gradul de utilizare a materialelor trebuie să fie maximizat, deșeurile sa fie reciclate și reciclabile, și o dată construcția finalizată să se reconsituie mediul natural, prin înierbări, împăduriri, după ce în prealabil s-au făcut toate eforturile ca mediul înconjurător să fie alterat cât mai puțin.

SELECTIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE

Putem afirma cu certitudine că nu numai piatra, lemnul, stuful, paiele și lutul sunt singurele materiale ecologice. În accepțiunea modernă pot fi ecologice: cimentul, betonul, sticla, cărămizile sau BCA-ul, tabla, vata minerală, vopselele.

Rămâne să înțelegem cum de aceste produse, înalt industrializate sunt ecologice. Materialele de construcţii ecologice sunt acele materiale ce nu au influenţe negative asupra omului şi a mediului înconjurător şi sunt materiale care prezintă caracteristici cât mai apropiate de cele naturale. La fabricarea respectivelor materiale de construcţie se consumã cât mai puţinã energie posibil. Cu cât mai mult se modifică o materie primă, cu atât mai multă energie este necesarã.

De exemplu cărămida. Putem realiza blocuri cu zidării din lut, armate sau aglutinate cu agregate ( pietriș, nisip) fără ca acestea să mai fie transformate în blocuri ceramice, fără sa le ardem, fără să consumăm gaze de ardere, neregenerabile. Sigur nu vor avea aceleași caracteristici în ceea ce privește rezistentele mecanice. Vor trebui utilizate în construcții în care scheletul de rezistență preia întreaga responsabilitate. Dar cu siguranța ca vor avea caracteristici de izolare termică cel puțin la fel de bune cu cele ale blocurilor ceramice. 

Cimentul. Sunt producători care prin programe intense de cercetare-dezvoltare, prin investitii în tehnologii moderne, au actualizat procesele de producție ale cimentului. Procedurile de extragere din cariere, transportul pietrei de calcar, reciclarea deșeurilor, sunt azi mult actualziate și îmbunătățite. Morile de măcinare sunt echipate cu alte sisteme de filtrare, mult mai performate. Emisiile de praf, mult reduse, sunt standardizate, monitorizate să nu depășescă limitele admisibile, stabilite prin lege. Cuptoarele de ardere ale clincherului utilizează doar energie electrică, evident din resurse regenerabile. Prin implementarea acestor standarde, produsul obținut este similar cimentului tradițional, doar că acesta se produce acum cu un alt consum energetic, diminuat față de cel anterior, iar impactul poluant asupra mediului a scăzut cu procente bune. Putem defini astfel cimentul ca un produs ecologic, mai ales dacă producatorul ne furnizează și argumentele necesare: certificatele de calitate, de conformitate, și declarația de mediu (EDP – Environmental Product Declaration) pentru produsele sale. Intr-un context similar putem adăuga agregatele ( pietriș, nisip) și  betonul.

Un producător relevant din România, prin maniera de abordare R&D,  a investițiilor în tehnologie, prin aplicarea “politicii verzi” în toată gama de produse este Holcim România. (http://www.holcim.ro/ro/mass-media/comunicate-de-presa/latest-release/article/holcim-romania-este-prima-companie-din-lume-in-afara-regatului-unit-care-ofera-produse-certificate.html )

In urma obținerii certificării în conformitate cu standardul BES 6001 în domeniul mediului și sustenabilității (BRE Environmental and Sustainability Standard), Holcim România își ajută clienții să construiască clădiri verzi, care pot fi certificate în cadrul unor programe de certificare pentru clădiri verzi, precum BREEAM (Marea Britanie) și LEED (Statele Unite).

Certificarea BES 6001 dovedește faptul că produsele Holcim – ciment, betoane și agregate – au fost fabricate într-o manieră responsabilă din punct de vedere social și al mediului, de la achiziția materiilor prime și gestionarea proceselor de fabricație, și până la livrare. Managementul aspectelor sociale, de securitate și sănătate în muncă, dar și de mediu a reprezentat elementul central al acestui proces de certificare. Obținerea și menținerea unui nivel de certificare BES 6001 „Very good” subliniază angajamentul permanent al Holcim România în sensul dezvoltării durabile.

Fabricile de ciment ale Holcim România din Aleșd și Câmpulung sunt două dintre cele mai performante fabrici de profil din cadrul Grupului Holcim și au beneficiat de investiții de 700 de milioane euro in implementarea celor mai bune tehnologii. În 2014, Holcim Romania investit alte 15 milioane de euro în mentenanță, eficientizarea producției și reducerea consumului de energie.

Holcim România a efectuat și o analiză detaliată a întregului ciclu de viață al produselor sale (Life Cycle Assessment – LCA), de la extracția materiilor prime în carieră și până la livrare, în scopul întocmirii si publicării declarației de mediu (EDP – Environmental Product Declaration) pentru toate produsele sale. Aceste declarații de mediu ale produselor (EDP) conțin date verificate de experți externi cu privire la impactul pe care îl are asupra mediului producția unei tone de ciment, a unui metru cub de beton și a unei tone de agregate, permițându-le astfel clienților Holcim România să dezvolte la rândul lor LCA/EDP pentru produsele/clădirile lor, să raporteze și să comunice public cu privire la performanța lor în materie de dezvoltare durabilă.

Prin intermediul certificarii BES 6001 (obținută la un nivel „Very Good”), clienții noștri pot obtine 2 puncte atât în schema de certificare BREEAM 2011, cât și în sistemul LEED 2013 pentru achiziția de materiale din surse responsabile, ceea ce le oferă o poziție mai bună și un avantaj pe piață, prin optimizarea punctajelor primite în cadrul schemelor de certificare a clădirilor verzi. De asemenea, datorită EPD ( declarația de mediu), clienții noștri pot beneficia de încă 1 până la 6 puncte în cadrul BREEAM 2011, pentru categoria „impact pe toată durata vieții” și 2 puncte în cadrul LEED 2013 pentru criteriile de dezvoltare și optimizare a produselor de construcții.

<< Suntem mândri că am devenit prima companie din lume, din afara Regatului Unit, care a obținut certificarea în conformitate cu acest standard, la un nivel „Very Good”. Certificarea BES 6001 se înscrie în demersurile Holcim România de a se apropia tot mai mult de clienții săi și de a le oferi în permanență produse și servicii cu valoare adăugată. Credem că această premieră pentru România este o realizare extraordinară care contribuie la creșterea numărului de clădiri verzi construite pe piața locală. Suntem interesați să dezvoltăm și în continuare o colaborare strânsă cu clienții noștri, pe baza unor soluții tot mai sustenabile care să le satisfacă nevoile, specific>>, a declarat François Pétry, Director General al Holcim România.

Standardul BES 6001 prevede cerințe stricte ce impun companiilor obligația de a demonstra, de la origine la utilizare, că sistemele lor de sănătate, securitate și mediu sunt la un nivel ridicat de calitate și eficiență. Astfel, companiile sunt mobilizate să gestioneze în mod responsabil unitățile de producție, în special în ceea ce privește protecția mediului, precum și să reducă la minim transportul asociat cu livrarea materiilor prime utilizate în procesul de fabricație, eliminarea deșeurilor și expedierea produselor la clienți.

De asemenea, certificarea BES 6001 impune utilizarea sustenabilă și eficientă a resurselor, precum si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Mai mult, există criterii care trebuie îndeplinite în ceea ce privește conduita etică în afaceri și conformitatea cu legile și reglementările aplicabile. În același timp, standardul le impune companiilor să se consulte cu comunitățile locale în aspecte de interes comun.”

Declarațiile de mediu pentru o serie întreaga de producători sunt listate pe https://www.environdec.com/EPD-Search/?search_type=advanced&query=&country=&category=0&certEpd=false&deregEpd=false&sectorEPD=false&ecoPlatformEPD=false&en15804EPD=true  și pot fi descărcate, studiate în vederea evaluării avantajului competitiv pe care produsele respective le aduc în piața româneasca a construcțiilor.

Placi de gips-carton. In acelasi site prestigious, www.envirodec.com mai pot fi gasite declaratiile de mediu si pentru produsele Rigips.

Sticla. Pași importanți în rândul producătorilor din Romania au făcut și Saint Gobain, producător pentru sticlă și vitraje în construcții. Acesta lucreaza sub standardele ISO 14025, ISO 14040, ISO14044 și eliberează două tipuri de declarații de mediu (EPD): 1. Pentru gamele de produse de bază: Security Diamant, Antelio, Miralite Revolution, Stadip, Masterglass si Decoglass și 2. Pentru gamele de produse procesate: Climaplus Protect – Silence, Climaplus 4S- Sun, Cliomaplus Solar Control, Climatop. (http://ro.saint-gobain-glass.com/ro/mediu/index.htm )

Exemplele pot continua cu produsele companiei Knauf Insulation: vata de sticla, vata minerala,  Polyfoam ECO Standard. Toate sunt panouri izolante pentru constructii. (http://www.knaufinsulation.us/en/environmental-product-declarations   )

Ce este important? Că există aceste preocupări. Ele sunt formatizate, procedurate. Dar trebuie atrasă atenția că aceste declarații de mediu se fac pe proprie răspundere. Deși sunt o serie întreagă de instituții și autorități care reglementează domeniul, încă nu există autoritatea de control care să valideze aceste declarații ( EPD), însă producătorii preocupați de mediu o fac și subliniază acest avantaj competitiv. Piața și comportamentul său validează produsele, mai exact prin modul în care sunt certificate construcțiile în care aceste materiale ecologice sunt implementate, există, funcționează, reacționează.

CLĂDIRI VERZI. CERTIFICATE LEED

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) e sistemul predominant de certificare a construcţiilor sustenabile în Statele Unite, bazat pe criterii ca eficienţa energetică, reducerea consumului de apă, a emisiilor de dioxid de carbon, îmbunătăţirea calităţii aerului în interiorul clădirilor, şi economia de resurse în general. LEED a dobândit popularitate şi în afara graniţelor Statelor Unite – ca dovadă, România are deja o clădire certificată LEED GOLD: fabrica Nokia din Cluj. Pe parcursul zilelor următoare, vom prezenta mai îndeaproape principiile sistemului prin studii de caz, cu scopul de a furniza cât mai multe informaţii profesioniştilor interesaţi de mecanismele dezvoltării durabile.

LEED e administrat de United States Green Building Council, un non-profit iniţiat, deloc surprinzător, de specialişti în marketing, nu în tehnologii sustenabile. În principiu, LEED se bazează pe indivizi care obţin acreditare profesională printr-un examen costisitor şi devin astfel pregătiţi să implementeze şi să verifice calităţile sustenabile ale unui proiect. Celălalt tentacul al sistemului e constituit din componentele mediului construit în sine care aspiră la certificarea LEED. Aceasta se obţine pe baza unui sistem de credite, cu verificarea specialiştilor pomeniţi mai sus. În funcţie de performanţă, construcţia sau ansamblul respectiv poate obţine diverse grade – Platinum, Gold, Silver sau Certified – în categoria corespunzătoare: 1) construcţii noi şi renovări majore; 2) construcţii existente: operare şi întreţinere; 3) interioare comerciale; 4) nucleu şi anvelopantă; 5) şcoli; 6) comerţ cu amănuntul; 7) instituţii medicale; 8 ) locuinţe; 9) cartiere.

Structurile cu certificate LEED sunt, în principiu, superioare din mai multe motive: eficienţă sporită a consumului de resurse, un mediu de trai/muncă mai sănătos, contribuţie activă la îmbunătăţirea calităţii aerului şi apei etc. Totuşi, pentru a scala corect aceste beneficii, e necesar să menţionăm că fondul construit conform codurilor de bază în Statele Unite e de multe ori extrem de ineficient (fără acces la transport în comun, cu izolaţie termică deficitară, HVAC, lumină naturală insuficientă, şi utilizând în exces instalaţii şi utilaje pe bază de curent electric) iar condiţiile „îmbunătăţite” de muncă şi trai se rezumă adesea la luxul unei ferestre operabile, la lipsa emisiilor toxice din vopseluri şi adezivi şi, eventual, o mai bună izolare fonică… De asemenea, LEED nu cere monitorizarea performanţei clădirilor după certificare, ceea ce creează ambiguităţi în privinţa contribuţiei reale la reducerea amprentei de carbon.

Pe de altă parte, LEED a încurajat nenumărate proiecte cu adevărat inovatoare şi a contribuit enorm la răspândirea educaţiei în domeniul tehnologiilor verzi.”-

Clasificarile privind calitatea spatiului construit a inceput sa se rostogleasca, sa prinda forma unui sistem. Lucrurile sunt intr-o dezvoltare, si vor fi din ce in ce mai concrete odata cu dezvoltarea cadrului legislativ.

CLĂDIRILE VERZI. CERTIFICAREA BREEAM

BREEAM este o marcă înregistrată a BRE (the Building Research Establishment Ltd. număr marcă înregistrată E5778551). Semnele, logourile și simbolurile BREEAM aparțin sub drept de autor lui BRE și sunt reproduse cu permisiune.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) este un sistem de certificare a clădirilor verzi recunoscut pe plan internațional, efectuat prin verificarea unei terțe părti asupra unei clădiri sau comunități proiectate sau deja constituite folosind strategii ce urmăresc îmbunătațirea tuturor parametrilor importanți: economia de energie, eficiența consumului de apă, reducerea emisiilor de CO2, îmbunățatirea calității mediului interior, administrarea resurselor și grija pentru impactul acestora.

În România sunt circa 170 de construcții certificate BREEAM.

Clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie și pentru 36% din emisiile de CO2 în UE. Performanța energetică a clădirilor reprezintă cheia pentru atingerea obiectivelor UE cu privire la Climă și Energie, adică reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră și 20% economie de energie până în 2020 după cum este menționat în 2010/31/EU Directiva pentru Eficiența Energetică a Clădirilor. De asemenea începând cu 31 decembrie 2020 clădirile noi din UE trebuie să consume energie „aproape de zero” lucru care va trebui să fie obținut „în mare masură” din surse regenerabile.

Vom continua cu acestea în articolul urmator, unde vom detalia Cadrul legislativ”.

Tineți aproape!!!!

Arh. Viorel PLEȘCA

BIBLIOGRAFIE

Viorel Plesca

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Viorel Plesca

Social Media

Urmariti-ne si pe retelele sociale

error: Content is protected !!