UN GHID ÎN 7 PAȘI PENTRU FOTOGRAFIA DIN ȘANTIER


Documentarea unei case începe de la titlul de proprietate, obținerea certificatului de urbanism, continuă cu întocmirea proiectului casei și autorizarea acestuia.
Toate echipele implicate în procesul de executare a construcțiilor și instalațiilor au obligații legale de continuarea documentării prin situații de lucrări, procese verbale, minute, modificări de proiect, piese scrise și desenate, care vor compune, într-un final, cartea tehnică a construcției.
Semnalăm că un capitol important în documentarea șantierelor este FOTOGRAFIEREA acestora în vederea completării portofoliului tehnic de piese scrise și desenate, cu un conținut de imagini, ce pot dezvălui în timp și la nevoie detalii importante privind tipul de materiale utilizate, detalii de montaj, cote sau dimensiuni. Fotografiile vor completa fericit cartea tehnică a construcției și vor facilita intervențiile pentru modificări, schimbarea unor furnituri, echipamente, intervențiile la elementele de construcție, pentru întreținere, reparații sau extinderi.
Toți actorii şantierului: beneficiar, proiectanţi, oricare dintre membrii echipelor de constructori sau instalatori, managerul de proiect, dirigintele de şantier, Responsabilul Tehnico-Economic, Responsabilul cu Sanatatea si Securitatea sau viitorul locatar ( prin cumpărare) pot face FOTOGRAFII, în care să surprindă tot ceea ce li se pare important de reținut, de documentat , de arhivat despre şantier, despre stadiile evolutive ale acestuia.
Este posibil să utilizati tipul acesta de documentare fotografică în calitatea de dezvoltator al viitoarei Dvs. case, sau ca simplu de trecător pe lângă un șantier, sau poate chiar ca vizitator al unui imobil care vă poate atrage atenția, vă impresionează printr-un detaliu, un material, o textură, o culoare, o formă. Este suficient să activați funcția ”foto” a telefonului mobil și să fotografiați șantierul aflat în construcţie, utilaje sau echipamente ce v-ar face trebuință, sau chiar imobilul în stadiul său final, atunci când construcţia capătă formă, culoare și poveste.
Astazi toată lumea are acces la tehnologie. Profitați de ea. Faceți fotografii ori de câte ori simțiți nevoia de a imortaliza un detaliu important, care vă poate fi util, mai tarziu.
Ca mijloc de comunicare, fotografia de şantier este facută cu lejeritate şi răspândită cu rapiditate în comunicări tehnice sau comerciale, în momentele când dorim să întrebăm sau să explicăm câte ceva, în rapoarte de activitate, pentru creionarea unor stadii de lucrări, dezbateri pe marginea unei soluții tehnice, sau prin intermediul canalelor de socializare, în comunicări în care se cer sfaturi, prețuri pentru diferite solutii tehnice, materiale sau manopere.
Fotografia din şantier a devenit azi o unealtă de informare, de analiză, de ofertare, de raportare şi poate avea valențe, prin credibilitatea oferită, chiar și pentru promovare.
Pe lângă fotografia obținută cu telefonul mobil, cu camerele foto, cu tabletele, cu camere de scanare termică, sau cu dronele, observăm de ani buni de zile că la amplasament sunt instalate și camere de luat vederi. La început din motive de siguranta, mai apoi în scopul managementului, al coordonării de la distanță. Aceste camere fotografiază la intervale de timp prestabilite lucrarea aflată în desfaşurare. Materialul fotografic obţinut poate editat şi rulat sub forma unui film numit “timelapse”, ce prezintă șantierul de la început și până la finalizarea lui, desfaşurându-se in cadre derulate cu viteza dorită.
Fotografia din santier poate fi utilizată în toate etapele specifice unui proiect.

Iata un GHID DE FOTOGRAFIE DE SANTIER, util în toate fazele derulării proiectului.
1. FAZA DE LANSARE A PROIECTULUI:
– Fotografii ale amplasamentului și ale vecinătăților. Pot fi făcute înaintea achiziţiei sau închirierii amplasamentului, sau înainte de începere a şantierului.
– Copii fotografice simple ale documentațiilor, actelor, documentelor de aprobare ale investiției: certificat de urbanism, autorizație de construire, avize. Acestea pot fi prezentate rapid și lejer la șantier în cazul unei inspecții, sau pot fi transmise persoanelor implicate sau interesate,
– Copii fotografice cu documente legislative ce trebuiesc studiate, dezbatute, cunoscute, respectate
– Fotografii cu utilajele, scule, echipamente şi materiale de construcţie ce urmează a fi aduse la şantier, fie închiriate, fie achiziţionate.

2. FAZA DE EXECUŢIE A PROIECTULUI:
– Fotografii ale lucrărilor de infrastructură precum săpături şi umpluturi,
– Fotografii ale cofrajelor, armăturilor sau ale fundațiilor
– Fotografii cu turnarea elementelor din beton, sau cu instalarea elementelor constructive din lemn, metal sau alte matriale pentru configurarea structurii imobilului.
– Fotografii cu configurări ale diverselor stadii ale lucrărilor de termoizolaţii, sau hidroizolaţii.
– Fotografii ale lucrărilor de structură: pereţi, planşee, şarpante,
– Fotografii ale diverselor stadii ale acoperişurilor, teraselor, în general a învelitorilor,
– Fotografii ale statificării termosistemelor aplicate pe faţadă,
– Fotografii ale sistemelor de tâmplărie,
– Fotografii ale echipamentelor și instalaţiilor: electrice, termice, sanitare, ventilare, incendiu, automatizare, fotovoltaice,
– Fotografii ale finisajelor ce se aplică construcţiei: tencuieli şi placări, zugrăveli și vopsitorii
– Fotografii ale proceselor de implementare a altor tehnologii ce se regasesc în proiect şi în buget.

3. FAZA DE MONITORIZARE ŞI CONTROL A PROIECTULUI.
Prin fotografie pot fi urmîrite moficările și schimbările ce apar în timpul execuţiei proiectului.
Prin fotografie poate fi urmărită și evidențiată activitatea la zi şi pot fi monitorizate progresele proiectului.
Prin fotografie poate fi urmărită calitatea lucrărilor de pe şantier, sau pot fi urmărite și depistate eventuale greșeli. Erorile pot fi identificate, înregistrate, raportate și remediate cu ajutorul fotografiei facuta la timpul potrivit, și in general poate fi evaluată periodic starea și evoluția întregului proiect.

4. FAZA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI.
Aceasta fază conduce la elaborarea CĂRTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI, care cuprinde:
– rapoarte și situații de lucrări,
– situații de lucrări și procese verbale pentru lucrări ce devin ascunse
– procesele verbale în diferite faze de punere în funcţiune a unor echipamente sau sisteme ( P.I.F.- urile ),
– P.V.R.T.L. ( Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor),
– raportul final al proiectului întocmit de proiectanţi și de managerul de proiect, inclusiv documentul “learning lessons”. Imaginați-vă cum ar arăta un manual de operare dacă nu ar avea fotografii sau pictograme.
– TOATE aceste documentații pot fi completate şi îmbunătăţite cu materiale foto. Acestea se pot constitui în dovezi vizuale și vor concura prin puterea imaginii la imbunătățirea calității în proiectare si construcții
– Pe de altă parte se pot constitui ca dovezi în cazul unor neajunsuri, erori, reclamații, acționarea unor garanții de bună execuție, garanții ale produselor și echipamentelor în cazul în care acestea nu au fost corect executate sau instalate, sau nu livrează performanța pentru care au fost achiziționate.

5. FAZA DE CERTIFICARE A PROIECTULUI.
Procesele de certificare a construcțiilor sunt realități ale zilelor noastre. Iată cateva exemple:
– Evaluarea și certificarea energetică,
– Cerficarea de atestare a sustenabilității proiectelor, asa numita “certificare verde”, de tip LEED sau BREEAM, care trebuie înțeleasă ca un instrument de management și care poate aduce beneficii de business considerabile și concrete pe termen lung.
Printre procedurile de certificare se numără și analizele comparative și furnizarea de dovezi că ceea ce a fost proiectat s-a și realizat. Fotografia este mijlocul ideal prin care se fac aceaste analize comparative. Și nu ne referim doar la fotografiile realizate după finalizarea constructiei. Sunt utilizate și fotografii realizate în șantier, pe durata executarii construcției.
Mai sunt utilizate fotografii și pentru prelungirea valabilității acestor certificate, în perioada de post-construire, de utilizare a construcției, care surprind efectele operării ( corecte sau incorecte) asupra construcțiilor, asupra mediului înconjurător.

6. FAZA DE PREZENTARE ȘI/SAU PROMOVARE A PROIECTULUI.
– Sunt folosite tot mai frecvent prezentări foto pentru evidenţierea produsului, a proiectului în vederea completării portofoliului,
– Este întâlnită frecvent fotografia de arhitectură, sau fotografia amenajărilor interioare şi peisagistice, fotografia iluminatului architectural,
– Documentarea fotografică a proiectelor poate ajuta la dezvoltarea unui portofoliu tehnic sau de imagine, necesare realizării unui catalog de prezentare, a unui website, showroom sau chiar a unei expoziţii.


Poveştile din şantier pot fi redate sau povestite și cu sprijinul fotografiei. Devin cu mult mai credibile.
Articolele noastre au ca parte integrantă, de fiecare dată, o galerie foto dedicată subiectului prezentat, tocmai în idea de a prezenta fațete complete și complexe ale șantierului, ale contextului, puncte de vedere și abordări diferite din sfera vizualului, pentru întregirea imaginii, pentru rotunjirea poveștii.
Prin întocmirea și prezentarea acestui GHID credem că veți avea o bună recomandare pentru fotografierea șantierului Dvs!
7. Fotografiați șantierul vostru în fiecare zi, din orice unghi, cu orice aveți la îndemână 🙂
Peste douăzeci de ani, când le veți scoate din arhivă, le veți privi altfel. Și vă veți împrospăta amintirile.
Succes!!!!

Ing. Dipl. Adrian Chifor
&
Arh. Dipl. Viorel Pleșca                                                                                               18.04.2020.

 

Viorel Plesca

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Viorel Plesca

Social Media

Urmariti-ne si pe retelele sociale

error: Content is protected !!